Tag Archives: Lirik Lagu EXO-M Peter Pan Chinese Ver.

EXO-M – Peter Pan Lyrics

Romanization & English Translation Oh~Woo~oh Oh~Woo~Oh Oh Oh Lǎo qù de rìjì zài qiángjiǎo bèi yíwàng Fān kāi bèi huīchén fùgài diào de guòwǎng Zài nà yī yè nǐ hái nàme yàoyǎn yīrán liú zài lǐmiàn Guòqù de huàmiàn jiànjiàn … Continue reading

Posted in EXO-M | Tagged , , , , , , | Leave a comment