Tag Archives: Lirik Lagu EXO-M Black Pearl

EXO-M – Black Pearl (Chinese Ver.) Lyrics

Romanization & English Translation Bùyòng dìtú zuò xiàng dǎo xīn huì bǎ fāngxiàng zhǎodào Bùzàihū lùtú qiánfāng duōshǎo qíqū yánlù duōshǎo zǔdǎng Wǒ de xīn méiyǒu yīkè yǔ nǐ fēnlí jiāng nǐ wàngjì Ruò kěyǐ zài nà yītiáo yáoyuǎn hǎipíng … Continue reading

Posted in EXO-M | Tagged , , , , , , , | Leave a comment