Tag Archives: Lirik EXO-M Don´t Go

EXO-M – Don´t Go Lyrics

Romanization & English Translation Nǐ xiǎo xiǎo de chìbǎng jiù yào xiàng wǒ fēixiáng Kàn dào nǐ huī huīshǒu yào wǒ guòlái nǐ shēn páng Nà kělián de mùguāng nà gùshì tài mímáng Jiù zài nèitiān wǎnshàng chuī jìn wǒ … Continue reading

Posted in EXO-M | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment