Tag Archives: EXO

EXO – Wolf Lyrics

Romanization & English Translation Yěxìng de běnnéng nán kàngjù Duōme xiǎng yào yīkǒu tūn xià tián de xiàng mì de nǐ Xiān wén xiāngwèi xīnshǎng nǐ de xìnì Wǒ yòng pǐncháng hóngjiǔ nàyàng de yōuyǎ xiǎngyòng nǐ A ~wèihé wǒ … Continue reading

Posted in EXO-K, EXO-M | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment