Tag Archives: EXO-M Baby Don´t Cry

EXO-M – Baby, Don´t Cry Lyrics

Romanization & English Translation Nǐ jiù bié zài yóuyùle hǎo ma Jiù qǐng ná chū wǒ de xīnzàng Nà xiàng yīdào hěn cìyǎn de guāngmáng Liányè de yuèguāng bǎ yǎnjīng guānshàng Rúguǒ bùshì wǒ shì bié de nánrén Rúguǒ zhǐshì … Continue reading

Posted in EXO-M | Tagged , , , , , , , | Leave a comment