Tag Archives: EXO-M Baby Don´t Cry (人鱼的眼泪) Lyrics

EXO-M – Baby, Don´t Cry Lyrics

Romanization & English Translation Nǐ jiù bié zài yóuyùle hǎo ma Jiù qǐng ná chū wǒ de xīnzàng Nà xiàng yīdào hěn cìyǎn de guāngmáng Liányè de yuèguāng bǎ yǎnjīng guānshàng Rúguǒ bùshì wǒ shì bié de nánrén Rúguǒ zhǐshì … Continue reading

Posted in EXO-M | Tagged , , , , , , , | Leave a comment