Tag Archives: EXO-M Baby (第一步) Lyrics

EXO-M – Baby Chinese Ver. Lyrics

Romanization & English Translation Yīdiǎn guāngxiàn tiàoyuè zài yǔ hòu de shuǐmiàn Xīnyuàn xǔ zài zhè yǒnghéng de àn biān Yǒngbào nǐ líkāi bīngdiǎn Kuàyuèguò biānjiè Wǒ huì yǒngyuǎn zài nǐ shēnbiān Xiě nǐ shǒuxīn lǐ wèi kāikǒu de xìnniàn … Continue reading

Posted in EXO-M | Tagged , , , , , , , | Leave a comment